Doç.Dr. Hayati Akbaş

Burun estetiği fiyatı

Samsun Estetik

TÜRKİYEDE VE SAMSUNDA ESTETİK CERRAHİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI -2 Bir önceki yazımızda genel manada ''estetik'' kavramı üzerinde durarak, bu kavramın insanlık kadar eski olduğundan fakat zamana, coğrafyalara, kültürlere, toplumlara ve daha birçok nedene bağlı olarak algılanmasında farklılıklar olduğundan bahsetmiştik. Yine daha öncede bahsettiğim gibi estetik cerrahi aslında Plastik Cerrahinin içinde yer alan temel bir kavramdır. Yani Estetik Cerrahi, Rekonstruktif Cerrahi ile birlikte Plastik Cerrahinin bir alt grubudur. Plastik Cerrahi olarak bahsedildiği zaman bunun estetik cerrahiyi kapsadığı anlaşılmalıdır. Estetik Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi branşı içerisinde yer alan kelimelerin her birinin kısaca tanımlanması bu yazı serisi boyunca anlatılan kavramları daha iyi anlayabilmek için yararlı olacağı düşüncesindeyim. ''Estetik'' genel olarak daha güzel olma duygusunu ifade eder. Ortalamanın üzerinde olma, standarttan daha üstün olma demektir bir anlamda. Örnek vermek gerekirse; bir toplulukta ortalama bir burun şekli vardır. Bir bayan ya da erkek kendi burnunun o toplum için ortalama güzelliğin seviyesinde ve hatta mümkünse daha üzerinde bir güzelliğe sahip olmasını isteyebilir. Bu nedenle estetik amaçlı bir burun operasyonu talep eder Plastik Cerrahiden. Bu konu felsefi, psikolojik ve sosyolojik yönden de çok farklı düzlemlerde tartışılarak farklı sonuçlara ulaşılabilir. ''Plastik'' eski latince ''plasticos'' kelimesinden türetilmiş ve 1800 lü yıllarda tıp literatürüne bu cerrahi branşı tanımlamak için ilk kez girmiştir. Anlamı şekil değiştirmek, biçim vermek olarak kabul edilmiştir. Nasıl ki bir plastik kolayca değişik şekillere getirilebiliyor biçimlendirilebiliyorsa, Plastik Cerrahide insan bedeni üzerinde benzer işler yapma cerrahisi olarak tanımlanmak istenmiştir. Bu manada gerek estetik amaçlı olsun ve gerekse rekonstruktif amaçlı olsun yapılan tüm müdahaleler Plastik Cerrahiuygulamalarıdır. Örnek; estetik amaçlı göğüs büyültme operasyonu, ya da göğüs küçültme operasyonu veya kanser, kaza ya da doğuştan nedenlerle olmayan bir kulağı veya memeyi yeniden yapmak Plastik Cerrahi uygulamalarıdır. Plastik Cerrahi uygulamaları sırasında bazen vücutla uyumlu protezlerde kullanır, fakat çoğu zaman kişinin kendi kemik, kıkırdak, deri ve diğer dokularını kullanarak bu operasyonları yapar. ''Rekonstruktif'' kelimesi İngilizce ''reconstructive'' kelimesinin karşılığı olup yeniden yapmak demektir. Örnek; Kanser nedeniyle dudağı kısmen yada tamamen alınmış bir kimseye yeniden dudak yapmak, doğuştan kulağı olmayan bir çocuğa yeniden kulak yapmak, travma yada kaza veya savaş yaralanması sonrası vücudunun herhangi bir yerindeki fonksiyonel organını kaybetmiş olan kimselere kulak yapmak, yüz onarımı, saçlı deri onarımı, meme yapmak, cinsel organ yapmak… Bunların hepsi rekonstruktif amaçlı operasyonlardır ve bu örnekler yüzlerce çoğaltılabilir. Görüldüğü gibi Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi oldukça kapsamlı ve geniş bir branş olup ilgilendiği alanlar insanlık için son derece önemlidir. Bedensel bütünlüğün korunması ve normal bir görünüme sahip olma herkes için önemlidir. Bu durum kişinin kendine olan güveni, bireysel ve toplumsal fonksiyonlarını en iyi şeklide ifade edebilmesi açısında da son derece önemlidir. Aslında bu yazıda Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahinin tarihçesinden bahsetmeyi planlamıştım ama kavramlar üzerinde tekrar durmak sonraki yazılarımızın daha iyi anlaşılabilmesi açısında da yararlı olacağı düşüncesindeyim.

DOÇ. DR HAYATİ AKBAŞ

 

Saç ekimi fiyatları

Burun estetiği fiyatları